DEZINSEKCE

Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod.

Vlastní speciální ochrannou dezinsekci provádíme nejčastěji těmito metodami:

postřikem, poprašem, dýmovnicemi, aplikací ULV, aplikací termomechanického aerosolu, gelových nástrah, nebo plynováním (napadených zásob, prostorů i celých objektů).

Integrovaná ochrana před škůdci z hlediska dezinsekce:

- Průzkum / monitoring výskytu lezoucího a létajícího hmyzu např. pomocí vhodných
  druhů monitorovacích lapačů

- Určení druhu

- Provedení represivních a preventivních opatření:
  Ohniskové, plošné, nebo prostorové aplikace vhodné formulace insekticidu pro daný
  druh hmyzu a dle technického stravu objektu (postřik, aerosol, plyn atd.) proti
  zjištěnému druhu lezoucího, létajícího hmyzu

- Kontroly účinnosti a vyhodnocení
  monitorování a pravidelné vyhodnocení monitoringu výskytu škůdců
  vystavení protokolu o provedení a převzetí DDD prací
  aktualizace agendy dle platné legislativy (protokoly o provedení a převzetí DDD prací,
  bezpečnostní listy, certifikáty, osvědčení k činnosti, formuláře monitoringu výskytu,
  atd.)

- Poradenství a řešení preventivní ochrany před škůdci
  navrhnutí pravidelného harmonogramu kontrol výskytu lezoucího a létajícího hmyzu

 

Používané přípravky:

Používáme přípravky pro aplikaci do všech prostředí v různých formulacích v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.