Deratizace dezinsekce
dezinfekce likvidace plevelů

Deratizace

Vyhubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců - myš domácí, potkan, krysa ...

Dezinsekce

Hubení hmyzu a dalších členovců - štěnice, švábi, mravenci, vosy, sršni, moli ...

Dezinfekce

Zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů

COVID - 19

Provádíme prostorové desinfekce v potravinářském průmyslu, výrobních halách ...