Certifikace / politika společnosti

Člen Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace ČR a evropské konfederace CEPA – Confederation of European Pest Control Associations

 

ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

ISO 9001, ISO 14001 

CEN Standard EN 16636

 

 

 

POLITIKA SPOLEČNOSTI

 

Klíčové priority a politika společnosti EKOSLUŽBY k dosažení trvale udržitelného rozvoje v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

 

 

PRIORITA A

 

Spokojený zákazník

 

PRIORITA B

 

Minimální vliv činností na životní prostředí

 

PRIORITA C

 

Minimální počet pracovních úrazů a provozních havárií

 

 

-       Uspokojování požadavků a přání zákazníka je prioritní pro všechny zaměstnance

-       Neustálé zvyšování kvalifikace a personální rozvoj zaměstnanců

-       Neustálé zlepšování pracovních podmínek

-       Pravidelná identifikace environmentálních a bezpečnostních rizik

-       Aktivní prevence znečišťování životního prostředí

-       Pravidelné stanovování a hodnocení cílů a cílových hodnot

-       Plnění požadavků platných zákonů, nařízení a požadavků zainteresovaných stran

-       Pravidelné hodnocení, přezkoumávání a trvalé zlepšování procesů