Třebíč - deratizační služby

Vycházíme ze systému ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, CEN Standard EN 16636  a HACCP.

Kontaktujte nás a my Vám zpracujeme nabídku na míru: Martin Havlík 604 804 404, Michal Novotný 603 834 783

Nabízíme ověřený pracovní postup: 

PRŮZKUM - objektu, prostředí výskytu, zjištění zdrojů potravy škůdců atd.

URČENÍ DRUHU - determinace škůdce, určení hustoty osídlení

OPRAVNÁ OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ - zvolení vhodné strategie preventivních a represivních opatření, stanovení přípustné tolerance

DOKUMENTACE - záznam veškerých procedur, pracovní protokoly

VERIFIKACE - zpětná kontrola účinnosti zásahů formou monitoringu kritických míst

Naše firma Vám zpracuje časový harmonogram DDD prací v návaznosti na požadované normy ISO a HACCP, BRC, AIB atd. Dokumentace vedená k potřebám systému těchto norem obsahuje tyto náležitosti:

 - plán rozmístění deratizačních boxů popř. mechanických odchytových zařízení

 - plán rozmístění monitorovacích lapačů proti lezoucímu a létajícímu hmyzu

 - potřebná označení objektů, deratizačních míst…

 - zprávy s vyhodnocením DDD prací

 - bezpečnostní listy

 - koncesní listiny, živnostenské listy,osvědčení o odborné způsobilosti

 - povolení okresní veterinární správy k výkonu asanační činnosti

 - Certifikáty ISO 9001:2016, ISO 14001:2016

 - Certifikát CEN Standard EN 16636

 - protokoly o provedení a převzetí prací DDD

 - smlouvu o dílo

 

Používané přípravky:

Používáme přípravky pro aplikaci do všech prostředí v různých formulacích v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

 

Deratizační zákroky provádíme na těchto úsecích:

 - stravovací a školské zařízení

 - deratizace obchodních domů

 - vysokoškolské koleje a internáty

 - zemědělské objekty a provozy

 - soukromé domy

 - deratizace kanalizačních sítí

 - plošné deratizace měst a obcí

 - strojírenské provozy

 - hotelové a ubytovací zařízení