Základní informace

Dovolujeme si Vám nabídnout komplexní služby v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Naše firma je členem Sdružení pracovníků DDD, členem CEPA a v současné době jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2016, ISO 14001:2016. Jsme velmi flexibilní firma s působností po celé ČR.

Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob, k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.Mezi tyto významné živočichy patří druhy, které se usídlily nebo se ještě usídlují v životním prostředí člověka a přiživují se na jeho činnosti. Souhrnně jsou označovány synantropními druhy. Využívají příhodné podmínky lidských obydlí pro svůj pobyt a rozmnožování, neboť  zde nacházejí nejen potravu, ale i možnosti úkrytu. Mohou se vyskytovat celoročně, nebo jen sezónně, často ve velkém množství a tím člověku škodit.

Škodliví živočichové zasídlují jak obytné zóny, tj. prostory k bydlení, tak objekty občanského vybavení (stavby pro školství, kulturu, tělesnou výchovu, stravování, sociální služby, zdravotnictví, dočasné ubytování atd.) a objekty pro správu a řízení. V průmyslových zónách se setkáváme s hygienicky významnými škůdci. Vyšší ohrožení bývá v provozech a skladech s potravinami nebo krmivy. Právě při manipulaci s potravinami, při jejich přemísťování až do míst spotřeby, dochází k silnému zavlékání škůdců, často v mezinárodním měřítku.

Většina druhů živočišných škůdců se šíří aktivně, vlastními pohybovými schopnostmi. Do objektu vnikají nezabezpečenými okny, dveřmi, vraty a jinými vstupy. Velmi často využívají nechráněné inženýrské spojovací sítě, tzn. kanalizace, rozvody tepla, elektrické energie či plynu atd.

V podmínkách životního prostředí člověka v ČR se setkáváme nejčastěji se škůdci těchto hlavních skupin živočichů:

- roztoči (Acarina),

- hmyz (Insecta) – štěnice, rybenky, švábi, cvrčci, škvoři, mravenci, vosy, vši, blechy,

- brouci (Coleoptera) – kožejedovití, kornatcovití, korovníkovití, lesákovití,  

   potemníkovití, zrnokazovití, nosatcovití,

- motýli (Lepidoptera) – zaviječovití, molovití,

- dvoukřídlí (Diptera) – mouchy, komáři, bzučivky, masařky, octomilky,

- ptáci (Aves) – holubi, vrabci,

- hlodavci (Rodentia) – krysa, potkan, myš domácí, myšice, na travnatých plochách

   hraboš polní

Určité druhy živočišných škůdců napadají člověka přímo (např. parazitické druhy: štěnice, roztoči, blechy, vši, vosy aj.), další druhy napadají různé suroviny (např. potraviny včetně jejich obalů, různé druhy materiálů apod.), čímž nepříznivě ovlivňují technologické nebo chuťové vlastnosti a tím dochází k jejich znehodnocování. Škodlivé druhy svými biologickými projevy mohou ohrožovat zdraví člověka, neboť mohou přenášet infekční onemocnění, a to i na velké vzdálenosti. Je doloženo u některých výše uvedených hmyzích škůdců přenášení závažných virových i bakteriálních chorob, různých alergií a svrabu. Hlodavci jsou mimo to hostitelé a významní rezervoáry původců některých nebezpečných lidských onemocnění, např. leptospiróz, tularémie, listerióz, pneumocystóz, salmonelóz. Kromě toho jsou hostiteli blech, klíšťat a roztočů, kteří rovněž mohou napadnout člověka a přenést na něj další onemocnění.

Závěrem můžeme konstatovat: výskyt živočišných škůdců v objektech každoročně způsobuje značné finanční ztráty, a to nejen škodami hospodářskými (znehodnocením surovin a výrobků), ale i škodami hygienickými. Je tedy nezbytné pravidelné a efektivní provádění speciálních ochranných zásahů dezinfekce, dezinsekce deratizace k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.